Juridische informatie

Overeenkomstig de wet van 21 december 2013 tot invoeging van Titel VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en tot invoeging van de specifieke definities van Boek VI en de specifieke bepalingen ter uitvoering van de wet van Boek VI in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, worden de gebruikers van de site hierbij geïnformeerd dat. https://www.ecopoon.be de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het project en de follow-up ervan.

De website https://www.ecopoon.be wordt gepubliceerd door ECOPOON SA, met maatschappelijke zetel te Rue de Nazareth 11, 4651 BATTICE, België.

Het intracommunautaire BTW-nummer van het bedrijf is BE0765556959.

Als je vragen hebt over de website https://www.ecopoon.be, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail via info@ecopoon.be.

Website host

Bedrijf: Comm’CA

Telefoon: +32 (0)479 51 88 45

Postadres: Batardeau 19 – 8587 Helchin – België

Intellectueel eigendom en namaak:

Deze hele site is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor iconografische en fotografische documenten.

ECOPOON SA is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partners of geciteerde auteurs.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.ecopoon.be, met name als gevolg van een bug of incompatibiliteit.