Bescherming van privacy

Bij Ecopoon SA respecteren en beschermen we je privacy. We willen het vertrouwen waard blijven dat u in ons stelt door onze site te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten. We willen ook dat je je helemaal op je gemak voelt als je op onze site surft. Daarom willen we dat je volledig op de hoogte bent van de voorzorgsmaatregelen die we nemen om de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt te behandelen.

1. Hoe registreren we uw persoonlijke gegevens?

1.1. Informatie die u ons wilt geven

We voldoen aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

1.2. Gegevens die automatisch naar ons worden verzonden

Andere informatie over jou wordt automatisch naar ons verzonden. We gebruiken cookies om verschillende zoekcriteria te registreren, zoals geografische locatie, … Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die enkel ontcijferd kan worden door ecopoon.be en enkel wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies maken het surfen op onze site aangenamer. Het staat u natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren. Als u echter cookies uitschakelt (in uw computerinstellingen), is het mogelijk dat bepaalde secties niet correct worden weergegeven of dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Cookies worden maximaal twaalf (12) maanden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. We registreren ook automatisch uw TCP/IP-adres, het merk en de versie van uw browser en de laatst bezochte webpagina.

2. Voor welke doeleinden registreren wij automatisch sommige van uw gegevens?

2.1. Algemene doelen

– om marktstudies of statistieken over het aantal bezoekers van de verschillende secties van onze site op te stellen; – meer in het algemeen, om de technische administratie van onze site te waarborgen en de navigeerbaarheid ervan te verbeteren;

2.2. Direct marketing en communicatie met derden

Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden doorgeven en die niet wordt gebruikt voor direct marketing, tenzij u ons vooraf toestemming hebt gegeven (“opt-in”) door de betreffende vakjes op de site aan te vinken. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Volgens de wet heeft u het recht om, op verzoek en kosteloos, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Het enige wat u hoeft te doen is uw verzoek aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@ecopoon.be.

3. Hoe beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Wij voeren een beveiligingsbeleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens dat, voor zover mogelijk, voorkomt dat : – onbevoegde toegang tot of wijziging van uw gegevens; – ongepast gebruik of onthulling van uw gegevens; – de onwettige vernietiging of het onopzettelijke verlies van uw gegevens. Onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht.

4. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

U kunt kosteloos verzoeken om toegang tot en, indien nodig, verwijdering van al uw persoonlijke gegevens uit onze database. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk aan je verzoek te voldoen.

5. Algemene informatie

We hebben er een erezaak van gemaakt om ervoor te zorgen dat onze praktijken voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens strikt voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in België en de Europese Unie:
  • de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  • Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van websites waarnaar onze site hyperlinks kan leggen, sites van derden of partnersites.